Over de Transitieatlas

De bevolkingssamenstelling van veel dorpen, steden en regio’s verandert: het aantal jongeren neemt af en het aantal ouderen toe. Het gevolg is dat verschillende ‘mismatches’ ontstaan tussen vraag en aanbod van winkelsscholensportaccommodaties en voorzieningen voor wonen, welzijn en zorg. Overheden bezuinigen op accommodaties en subsidies en er wordt een groter beroep gedaan op de ‘participatiesamenleving’. Dit vraagt om een nieuw evenwicht. De Transitieatlas is een belangrijk inhoudelijk hulpmiddel om dit evenwicht te vinden. Met de transitieatlas worden kaartbeelden opgesteld die een mogelijke toekomstige voorzieningenstructuur weergeven in de vorm van scenario’s. Dit kan voor meerdere voorzieningen die ook met elkaar

gecombineerd kunnen worden tot integrale kaartbeelden. De scenario’s zijn bedoeld om een discussie te voeren over de normen, waarden en criteria die regionale stakeholders belangrijk vinden bij het realiseren van een toekomstbestendige voorzieningenstructuur. Ook kunnen als vervolgstap op lokaal niveau businesscases ontwikkeld worden door in te zoomen op de omgeving en bedrijfsvoeringsconsequenties verder uit te diepen. Concrete resultaten zijn: de mismatch in beeld, bewustwording over de consequenties van demografische veranderingen voor het voorzieningenniveau, meer inzicht in belangen van verschillende betrokkenen en scenario’s in de vorm van kaartbeelden en financiële consequenties.

Twitter

In het kort

De situatie

De bevolkingssamenstelling verandert. De verschillen tussen vraag en aanbod van woningen, bedrijventerreinen en voorzieningen groeien. Het spanningsveld tussen belanghebbenden wordt op scherp gesteld.

De vraag

Hoe worden deze overgangen voor iedereen inzichtelijk? Waar ligt de perfecte beleidsoplossing voor transities in uw regio?

De oplossing

De transitieatlas is een interactief instrument dat steden en regio’s helpt de effecten van beleidskeuzes duidelijk te maken en om met alle partijen tot het beste besluit te komen. Dit met o.a. behulp van:

 • Visueel, inzichtelijk scenariodenken en kansenkaarten
 • Real time kosten-baten analyses en businesscases
 • Constructieve discussie aanwakkeren en inspiratiebijeenkomsten

Modules

Wilt u weten wat de Transitieatlas voor u kan betekenen?

070 - 34 68 816 - Nadere informatie Kees Stob

Professionele begeleiding

Eventueel kunt u een full-service pakket met interactieve sessies en gespreksbegeleiding aanvragen. Moederbedrijf Public Result zoekt samen met u een credible en ervaren gespreksleider die met alle belangengroepen de discussie start en alle belangen boven tafel haalt.

Over Public Result

Public Result is een bureau dat overheidsorganisaties, corporaties en andere partijen met organisatieadvies en procesmanagement ondersteunt in stedelijke ontwikkeling en beleid (zie ook: publicresult.nl). Public Result heeft inmiddels in 3 gemeenten (o.a. Almere en Goerree-Overflakkee) en 8 regio’s (o.a. Midden-Holland, Achterhoek, Midden- en Zuid-Limburg) meer dan 30 interactieve sessies voor de Transitieatlas gehouden.

Mogelijkheden

Standalone licentie

 • Transitieatlas software
 • Updates
 • Zelf aan de slag
 • Technische helpdesk

Maandelijks bedrag

Full-service

 • Transitieatlas software
 • Expertise van Public Result
 • Geprepareerde presentaties
 • Interactieve sessies
 • Eventueel icm Voting Result
 • Slotanalyse

Eenmalig bedrag

 

We hebben al succesvol samengewerkt met onder andere

Copyright en disclaimer